Sønderho billeder

English

FotografernePhotographers

Tre generationer Sonnich Thomsen, Johnny Willy Thomsen og Jens Ebbe Thomsen har fotograferet Sønderho: byen, personer, skibe, natur, ...

Andre fotografer har også taget billeder, der på en eller anden måde har relationer til de tre fotografer. Det er papirbilleder, hvoraf hovedparten er nogle, som jeg har fået af min mormor. Der er dog også billeder fra min far og min farfar, hvor det ikke er sandsynligt, at de selv har taget billederne.
Det ældste er fra 1876 og de yngste er fra omkring 1930. Mine egne er fra ca. 1958 til nu.

Billederne bliver vist her, så de bedst muligt svarer til dem, der blev lavet på det tidspunkt, hvor de blev taget.
Rigtig mange er meget velbevarede, mens nogle eksempelvis er falmede eller har nogle ridser. Det tager alligevel tid at få billederne i den kvalitet jeg ønsker, så lidt efter lidt bliver der flere billeder på dette websted.

Three generations Sonnich Thomsen, Johnny Willy Thomsen and Jens Ebbe Thomsen has taken a lot of photos from the area around Sønderho: the city, people, boats, nature, ...
Sønderho is one of the small towns on the Fanø island at the west coast of Jutland.

The oldest is from 1876 and the youngest is from about 1930. My own are from 1958 up to now.

Images are shown here so that they best correspond to style used at the time, when they were taken.
Many are very well preserved, while some for example are faded or have some scratches. It still takes time to get the pictures in the quality I want, then little by little there will be more pictures on this site.

Sonnich Thomsen, min farfar, tog billeder i perioden 1892 - 1930. De findes dels i form af de originale glasplader, dels i form af et gammelt album med billeder opklæbet på tykke papstykker. Typisk for de papirbilleder, som jeg har fra min farfar, er den brune tone - sepia. Derfor har jeg valgt denne teknik til præsentation af alle hans billeder.

Johnny Willy Thomsen, min far, har taget billeder, som traditionen tro, var sat ind i album; men her er også hovedparten af negativerne bevaret. De stammer fra perioden 1920 - 1955. Hans billeder var sort/hvid indtil han gik over til farvedias. For hans billeder har jeg valgt gråtoner henholdsvis farver.

Jens Ebbe Thomsen, har billeder, der dels er taget som farvedias i de første mange år - startende i 1958; men i de senere år er jeg gået over til digitale billeder.

Sonnich Thomsen, my grandfather took pictures in the period 1892 to 1930. They are found partly in the form of the original glass plates, partly in the form of an old album with pictures pasted on thick pieces of cardboard. Typical for the prints that I have from my grandfather, is the brown tone - sepia. Therefore I have chosen this technique for presentation of all his pictures.

Johnny Willy Thomsen, my father took pictures and as it was tradition, they were put into the album, but the majority of the negatives preserved. They originate from the period 1920 - 1955. His images were black / white until he went over to color slides. For his images, I have chosen grayscale.

Jens Ebbe Thomsen, have pictures taken partly as color slides in the first several years - starting in 1958, but in recent years, I have switched to digital images.

OphavsretCopyright

Man må ikke kopiere hverken billed- eller tekstmateriale og bruge det i anden sammenhæng. Loven om ophavsret indebærer, at det er ulovligt at kopiere materialet uden at have fået tilladelse først.
Finder du her på webstedet et billede af en af dine slægtninge, som du gerne vil have til privat brug, så send en mail til adressen nederst på siden. Så forsøger vi at finde en løsning.

Jens Ebbe Thomsen